Slovensko Društvo za Potresno Inženirstvo
Naslov: Ljubljana, Jamova 2, Tel: 1768 593, Fax: 1250 693

Namen strani:
preko internet strani bo obveščanje članstva o aktualnih dogodkih in novicah s področja potresnega inženirstva enostavnejše in pravočasno.

Skušali vas bomo tem bolje obveščati:
o stanju evropskih standardov,
o izobraževalni in
kongresni dejavnosti ter
o društvu nasploh.

V prihodnje:
načrtujemo objavo krajših mnenj in predlogov članov ter povzetkov najpomembnejših novih publikacij, raziskav in kongresov.

Na voljo bodo tudi aktualne novice in komentarji.

Pričakujemo vaše prispevke. Najbolje je, da jih pošljete kar z elektronsko pošto.

Zadnjič shranjeno: 8.5.1998