Ziga Turk
PBL

Contents:


Overheads with text contents

Overheads with graphical contents
Overheads without contents
Overheads for small VGA screen

Handouts two overheads per page, six per page


(1) PBL
(2) Program
(3) Tempora
(4) Racunalniška podpora študiju
(5) Teme
(6) Posebnosti gradbeništva (A/E/C)
(7) Racunalniško integrirana gradnja
(8) Tradicionalna razlaga:
(9) Kritike, alternative
(10) Ugotovitve:
(11) Reševanje problemov v praksi
(12) Posledice ...
(13) Dileme izobraževanja strokovnjakov:
(14) Ljubljana - Palo Alto
(15) Oprema za predavanje na daljavo
(16) Dr. Renate Fruchter
(17) High Five PBL
(18) Computer Integrated
(19) Zakljucek
(20) Kako naprej?
(21) Kako naprej? Doma.
(22) Kako naprej? Širše.
(23) Zahvale
(24) PPT Slide
Pages generated by p4