VABILO
Pedagogical, Technical and Professional Issuesof the Global Project Based Learning at Stanford

Dr. Renate Fruchter

Director of Project Based Learning Laboratory (PBL Lab) Department of Civil and Environmental Engineering
Stanford University, USA.

četrtek, 31.5.2001 od 9:30 do 14:00;
FGG, Jamova 2, Ljubljana, svečana dvorana, II. nadstropje.

celotno vabilo
prijave

PBL - PROJEKTNI ŠTUDIJ GRADBENIŠTVA IN ARHITEKTURE S POMOČJO WWW

Povzetek: PBL je oblika projektnega učenja, ki ga organizira Univerza Stanford, ZDA, za podiplomske (graduate) študente gradbeništva in arhitekture. V njem sodelujejo univerze iz ZDA, Evrope in Japonske. Razen dveh osebnih srečanj študij v celoti poteka na daljavo. Za delo, predavanja in pogovor na daljavo se uporablja izključno Internet. Študentom predavajo vodilni ameriški profesorji, arhitekti in inženirji iz prakse. Namesto vaj se oblikujejo skupine treh študentov. V vsaki so arhitekt, gradbenik-konstruktivec in gradbenik-organizator, ki morajo izdelati arhitekturo, načrt in plan gradnje za stavbo. Dodeljen jim je tudi lastnik oz. investitor. Člani skupine so iz različnih koncev sveta, zato so pri delu prisiljeni uporabljati orodja Interneta za delo na daljavo. Poleg vrhunskega teoretičnega znanja, ki ga dobijo na predavanjih, se študenti pri takem načinu dela spoznajo z najnovejšimi informacijskimi tehnologijami, naučijo se sporazumevanja v mednarodnem prostoru in ob projektu spoznajo z načinom razmišljanja kolegov iz sorodnih poklicev. Vse to so dragocene izkušnje za delo na globalnem tržišču, ki ga povezujejo informacijske tehnologije.

Od leta 1999 na PBL sodelujejo študenti gradbeništva in arhitekture iz Ljubljane: 1999 T. Cerovšek kot konstrukter, 2000 M. Šargač kot arhitekt, 2001 I. Žagar kot organizator, 2000-2001 T. Cerovšek kot investitor.V letu 2001 je med laboratorijem PBL in Katedro za gradbeno informatiko, IKPIR-FGG stekel projekt "znanstveno-tehnološkega sodelovanja z ZDA".

Objave:

Prosojnice s predstavitve projekta dne 13.4.2000:

  1. Uvod (Ž. Turk, Ljubljana)
  2. High Five PBL (R. Fruchter, Stanford)
  3. PBL Letnik 98/99 (T. Cerovšek, Ljubljana)

Povezave:

Priznanja:

Za več informacij