GETS - Geodetski tezaver in slovar: Diskusija
Naslovna stran

V tej zbirki se nahajajo diskusije o razlagah terminov iz tezavra, v katerem so zbrani in razloženi najvažnejši pojmi povezani z geodetsko stroko.NASLOVNICAPrijava (zdaj ste guest anonymous)   Web Oriented Database Home