GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

normala_krivulje, urin_tek, ekvator, normala, kataster, cirkumpolaren, higrometer, alhidada, konformna_projekcija, urino_stanje, casovni_pas, daljnogled, astronomski_azimut, alhidadna_os, loksodroma, afelij, gravimetrija, busolni_teodolit_________________________________________, algoritem, teodolit, ekvidistanca, opticni_sistem, azimut, geocentricen, profil_, plastnica, astronomska_refrakcija, katastrska_izmera___, geodetski_azimut, diferencial, ekstrapolacija, radar, gravimeter, zacetni_meridian_, refrakcija, geodetska_linija, nivelir, astronomski_meridian, adicijska_konstanta, grezilo, nebesni_ekvator, aerofotografiranje, e2c0, podatkovni_sloj, ekvivalentna_projekcija, fotogrametrija, nutacija, inklinacija, spominska_kartica, dti, termometer, efemeride, magnetni_azimut, nivojska_ploskev, retro_nalepke, geoid, magnetni_ekvator, geografska_dolzina, libela, zemeljski_elipsoid, opticno_grezilo, 3ae6, nadir, elipsoid, javna_razgrnitev, ekvipotencialna_ploskev, geografske_koordinate, goriscna_razdalja_, smerni_kot, gradient, planparalelna_plosca, navpicnica, verjetnost, rotacijski_elipsoid, katastrski_urad, meridian, varianca, prvi_vertikal, geografska_sirina, ortodroma, mareograf, zenit, busola, alhidadna_libela,
HOMELOGIN (you are user _anon_788111 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608