GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

busola, mareograf, geodetska_linija, radar, alhidada, katastrska_izmera___, casovni_pas, diferencial, magnetni_azimut, termometer, nivelir, cirkumpolaren, daljnogled, astronomski_meridian, astronomski_azimut, retro_nalepke, teodolit, afelij, alhidadna_libela, elipsoid, ekvivalentna_projekcija, opticni_sistem, magnetni_ekvator, zenit, astronomska_refrakcija, azimut, normala_krivulje, geoid, nebesni_ekvator, geografska_sirina, refrakcija, smerni_kot, nivojska_ploskev, spominska_kartica, geocentricen, libela, ekstrapolacija, ortodroma, prvi_vertikal, ekvidistanca, gravimetrija, alhidadna_os, goriscna_razdalja_, planparalelna_plosca, kataster, katastrski_urad, nutacija, ekvator, urino_stanje, urin_tek, dti, profil_, 3ae6, busolni_teodolit_________________________________________, efemeride, higrometer, verjetnost, rotacijski_elipsoid, geodetski_azimut, konformna_projekcija, opticno_grezilo, geografska_dolzina, inklinacija, algoritem, nadir, gravimeter, adicijska_konstanta, gradient, normala, grezilo, meridian, loksodroma, podatkovni_sloj, javna_razgrnitev, geografske_koordinate, aerofotografiranje, plastnica, ekvipotencialna_ploskev, fotogrametrija, zemeljski_elipsoid, zacetni_meridian_, navpicnica, varianca,
HOMELOGIN (you are user _anon_255191 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608