GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

planparalelna_plosca, astronomska_refrakcija, casovni_pas, magnetni_azimut, geografske_koordinate, katastrski_urad, alhidada, ekstrapolacija, retro_nalepke, radar, e2c0, opticno_grezilo, mareograf, alhidadna_libela, ekvidistanca, urino_stanje, nivelir, verjetnost, diferencial, libela, normala_krivulje, busola, refrakcija, geografska_dolzina, podatkovni_sloj, smerni_kot, aerofotografiranje, varianca, zenit, alhidadna_os, loksodroma, geodetski_azimut, fotogrametrija, plastnica, spominska_kartica, ekvipotencialna_ploskev, gravimetrija, prvi_vertikal, nadir, efemeride, daljnogled, kataster, geocentricen, zacetni_meridian_, normala, ekvivalentna_projekcija, 3ae6, gradient, teodolit, urin_tek, navpicnica, higrometer, cirkumpolaren, konformna_projekcija, ekvator, katastrska_izmera___, termometer, algoritem, astronomski_meridian, geoid, geografska_sirina, nutacija, grezilo, azimut, ortodroma, afelij, busolni_teodolit_________________________________________, zemeljski_elipsoid, goriscna_razdalja_, meridian, magnetni_ekvator, elipsoid, rotacijski_elipsoid, javna_razgrnitev, inklinacija, adicijska_konstanta, opticni_sistem, nebesni_ekvator, astronomski_azimut, dti, geodetska_linija, nivojska_ploskev, profil_, gravimeter,
HOMELOGIN (you are user _anon_431325 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608