GETS - Geodetski tezaver in slovar

Pojem varianca

GETS - Geodetski tezaver in slovar
Termin: varianca

varianca; Pri meritvah je to srednja vrednost kvadratov odstopanj od aritmetične sredine merjenj
SLOVARSKI PODATKI
Angleško: variance
Nemško: Varianz
RELACIJSKI PODATKI
Širši termini   Celota od
  varianca  
Ožji termini Sorodni termini Del od
  srednji kvadratni pogrešek
 

 

 

Diskusija:
Pošlji pripombo
Pregled diskusije
Administrativni podatki
Vnos: 1999/02/03, Ver:1.0
dgrigill@fagg.uni-lj.si
Sprejem: 1999/02/03
dgrigill@fagg.uni-lj.si

view how record was changing over timeHOMELOGIN (you are user _anon_45947 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608