GETS - Geodetski tezaver in slovar

Pojem normala_krivulje

GETS - Geodetski tezaver in slovar
Termin: normala krivulje

normala krivulje; Ravninska krivulja: pravokotnica na tangento v dotikališču. Prostorska krivulja: v ravnini, ki je normalna na krivuljo v gibljivi točki je to normala, postavljena na oskulacijsko ravnino. Imenujemo jo glavna normala.
SLOVARSKI PODATKI
Angleško: normal to a curve
Nemško: Normale einer Kurve
RELACIJSKI PODATKI
Širši termini   Celota od
normala
normala krivulje  
Ožji termini Sorodni termini Del od
     

 

 

Diskusija:
Pošlji pripombo
Pregled diskusije
Administrativni podatki
Vnos: 1998/11/30, Ver:1.0
dgrigill@fagg.uni-lj.si
Sprejem: 1998/11/30
dgrigill@fagg.uni-lj.si

view how record was changing over timeHOMELOGIN (you are user _anon_538450 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608