GETS - Geodetski tezaver in slovar

Pojem elipsoid

GETS - Geodetski tezaver in slovar
Termin: elipsoid

elipsoid; Geometrijsko telo, pri katerem so vsi prerezi elipse.
SLOVARSKI PODATKI
Angleško: ellipsoid
Nemško: Ellipsoid
RELACIJSKI PODATKI
Širši termini   Celota od
  elipsoid  
Ožji termini Sorodni termini Del od
     

 

 

Diskusija:
Pošlji pripombo
Pregled diskusije
Administrativni podatki
Vnos: 1999/02/03, Ver:1.0
dgrigill@fagg.uni-lj.si
Sprejem: 1999/02/03
dgrigill@fagg.uni-lj.si

view how record was changing over timeHOMELOGIN (you are user _anon_372556 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608