GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

aerofotografiranje, gradient, geografska_dolzina, radar, geodetska_linija, katastrski_urad, geoid, normala_krivulje, libela, alhidadna_libela, efemeride, nivelir, magnetni_ekvator, ortodroma, varianca, e2c0, grezilo, termometer, planparalelna_plosca, nebesni_ekvator, ekvidistanca, opticni_sistem, zemeljski_elipsoid, elipsoid, nadir, casovni_pas, ekvipotencialna_ploskev, verjetnost, alhidada, rotacijski_elipsoid, astronomski_meridian, navpicnica, cirkumpolaren, 3ae6, astronomski_azimut, refrakcija, urin_tek, ekvivalentna_projekcija, fotogrametrija, astronomska_refrakcija, katastrska_izmera___, loksodroma, azimut, urino_stanje, retro_nalepke, afelij, diferencial, konformna_projekcija, geocentricen, adicijska_konstanta, zenit, higrometer, javna_razgrnitev, plastnica, geodetski_azimut, profil_, opticno_grezilo, daljnogled, inklinacija, podatkovni_sloj, alhidadna_os, nivojska_ploskev, kataster, nutacija, normala, geografska_sirina, ekstrapolacija, magnetni_azimut, ekvator, gravimeter, mareograf, zacetni_meridian_, spominska_kartica, geografske_koordinate, goriscna_razdalja_, teodolit, meridian, prvi_vertikal, smerni_kot, dti, busolni_teodolit_________________________________________, gravimetrija, busola, algoritem,
HOMELOGIN (you are user _anon_555528 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608