GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

varianca, busola, nebesni_ekvator, katastrska_izmera___, opticno_grezilo, mareograf, loksodroma, spominska_kartica, magnetni_azimut, astronomski_meridian, javna_razgrnitev, zemeljski_elipsoid, kataster, magnetni_ekvator, verjetnost, refrakcija, zacetni_meridian_, retro_nalepke, gradient, profil_, cirkumpolaren, plastnica, elipsoid, alhidada, nivojska_ploskev, meridian, termometer, navpicnica, adicijska_konstanta, geografska_sirina, ekvidistanca, radar, smerni_kot, casovni_pas, 3ae6, gravimeter, geodetska_linija, rotacijski_elipsoid, urin_tek, diferencial, astronomska_refrakcija, libela, nutacija, geografske_koordinate, urino_stanje, efemeride, normala_krivulje, normala, katastrski_urad, podatkovni_sloj, aerofotografiranje, dti, higrometer, astronomski_azimut, goriscna_razdalja_, prvi_vertikal, azimut, alhidadna_libela, nadir, ekstrapolacija, ekvator, planparalelna_plosca, ekvivalentna_projekcija, alhidadna_os, zenit, inklinacija, geodetski_azimut, geocentricen, geoid, nivelir, geografska_dolzina, grezilo, busolni_teodolit_________________________________________, afelij, fotogrametrija, teodolit, ortodroma, ekvipotencialna_ploskev, konformna_projekcija, gravimetrija, daljnogled, opticni_sistem, algoritem,
HOMELOGIN (you are user _anon_428119 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608