GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

ekstrapolacija, urino_stanje, geoid, elipsoid, cirkumpolaren, astronomska_refrakcija, katastrski_urad, varianca, rotacijski_elipsoid, plastnica, astronomski_azimut, adicijska_konstanta, kataster, verjetnost, gravimeter, opticno_grezilo, urin_tek, nivelir, normala, ekvidistanca, alhidadna_os, afelij, casovni_pas, nutacija, geodetska_linija, gravimetrija, goriscna_razdalja_, azimut, retro_nalepke, diferencial, inklinacija, daljnogled, gradient, libela, smerni_kot, radar, ortodroma, meridian, e2c0, planparalelna_plosca, navpicnica, refrakcija, 3ae6, ekvator, alhidada, normala_krivulje, fotogrametrija, geodetski_azimut, alhidadna_libela, zemeljski_elipsoid, busola, busolni_teodolit_________________________________________, magnetni_azimut, podatkovni_sloj, geografska_sirina, geografska_dolzina, grezilo, dti, aerofotografiranje, nadir, algoritem, zacetni_meridian_, geocentricen, nebesni_ekvator, zenit, nivojska_ploskev, geografske_koordinate, javna_razgrnitev, katastrska_izmera___, konformna_projekcija, higrometer, teodolit, astronomski_meridian, opticni_sistem, prvi_vertikal, mareograf, profil_, ekvivalentna_projekcija, termometer, magnetni_ekvator, spominska_kartica, ekvipotencialna_ploskev, loksodroma, efemeride,
HOMELOGIN (you are user _anon_172853 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608