GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

normala, podatkovni_sloj, casovni_pas, alhidadna_libela, zacetni_meridian_, opticno_grezilo, dti, zenit, e2c0, katastrski_urad, urin_tek, algoritem, geografske_koordinate, geoid, gravimeter, diferencial, grezilo, zemeljski_elipsoid, planparalelna_plosca, ekvidistanca, profil_, ekvator, efemeride, kataster, goriscna_razdalja_, busola, azimut, katastrska_izmera___, refrakcija, geografska_sirina, urino_stanje, smerni_kot, opticni_sistem, teodolit, ekstrapolacija, ekvipotencialna_ploskev, loksodroma, geocentricen, verjetnost, javna_razgrnitev, radar, nebesni_ekvator, gravimetrija, nutacija, ortodroma, geodetska_linija, geografska_dolzina, libela, termometer, nadir, daljnogled, higrometer, spominska_kartica, plastnica, meridian, cirkumpolaren, magnetni_ekvator, magnetni_azimut, alhidadna_os, astronomski_azimut, 3ae6, retro_nalepke, ekvivalentna_projekcija, normala_krivulje, rotacijski_elipsoid, adicijska_konstanta, inklinacija, astronomska_refrakcija, aerofotografiranje, navpicnica, nivelir, geodetski_azimut, nivojska_ploskev, busolni_teodolit_________________________________________, varianca, konformna_projekcija, mareograf, afelij, fotogrametrija, elipsoid, alhidada, astronomski_meridian, prvi_vertikal, gradient,
HOMELOGIN (you are user _anon_735733 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608