GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

navpicnica, normala_krivulje, alhidadna_os, refrakcija, geocentricen, verjetnost, mareograf, daljnogled, meridian, geografska_sirina, algoritem, diferencial, adicijska_konstanta, inklinacija, konformna_projekcija, zenit, aerofotografiranje, higrometer, alhidadna_libela, opticno_grezilo, alhidada, busolni_teodolit_________________________________________, ekvipotencialna_ploskev, gradient, 3ae6, astronomska_refrakcija, efemeride, urin_tek, nivojska_ploskev, magnetni_ekvator, zemeljski_elipsoid, geografske_koordinate, prvi_vertikal, ekstrapolacija, elipsoid, kataster, ekvivalentna_projekcija, magnetni_azimut, geodetski_azimut, zacetni_meridian_, podatkovni_sloj, profil_, katastrska_izmera___, loksodroma, ekvidistanca, planparalelna_plosca, libela, geoid, teodolit, nebesni_ekvator, spominska_kartica, azimut, retro_nalepke, opticni_sistem, nutacija, busola, ekvator, plastnica, nivelir, varianca, casovni_pas, javna_razgrnitev, e2c0, dti, geografska_dolzina, afelij, grezilo, geodetska_linija, astronomski_meridian, katastrski_urad, nadir, gravimeter, goriscna_razdalja_, cirkumpolaren, ortodroma, astronomski_azimut, termometer, gravimetrija, radar, fotogrametrija, urino_stanje, normala, smerni_kot, rotacijski_elipsoid,
HOMELOGIN (you are user _anon_666234 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608