GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

retro_nalepke, daljnogled, profil_, fotogrametrija, loksodroma, astronomski_azimut, ortodroma, e2c0, urino_stanje, javna_razgrnitev, geocentricen, casovni_pas, meridian, dti, ekvipotencialna_ploskev, varianca, katastrska_izmera___, rotacijski_elipsoid, nutacija, goriscna_razdalja_, normala_krivulje, busola, adicijska_konstanta, ekvidistanca, aerofotografiranje, navpicnica, geografska_dolzina, prvi_vertikal, ekvator, smerni_kot, inklinacija, nadir, geodetska_linija, grezilo, kataster, magnetni_ekvator, geografske_koordinate, astronomska_refrakcija, normala, radar, geodetski_azimut, podatkovni_sloj, nebesni_ekvator, astronomski_meridian, verjetnost, gravimeter, nivojska_ploskev, busolni_teodolit_________________________________________, teodolit, gradient, spominska_kartica, magnetni_azimut, azimut, alhidadna_libela, efemeride, zacetni_meridian_, mareograf, algoritem, ekvivalentna_projekcija, planparalelna_plosca, higrometer, geoid, opticno_grezilo, ekstrapolacija, elipsoid, nivelir, zenit, konformna_projekcija, libela, katastrski_urad, refrakcija, geografska_sirina, opticni_sistem, gravimetrija, cirkumpolaren, zemeljski_elipsoid, plastnica, diferencial, alhidadna_os, termometer, afelij, 3ae6, alhidada, urin_tek,
HOMELOGIN (you are user _anon_806431 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608