GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

gradient, ekvivalentna_projekcija, casovni_pas, alhidadna_os, geografske_koordinate, elipsoid, geocentricen, mareograf, libela, meridian, termometer, katastrska_izmera___, podatkovni_sloj, astronomski_meridian, normala_krivulje, higrometer, opticno_grezilo, katastrski_urad, busola, spominska_kartica, ekvator, teodolit, geografska_sirina, nivojska_ploskev, geodetski_azimut, urino_stanje, verjetnost, kataster, grezilo, geoid, zacetni_meridian_, daljnogled, konformna_projekcija, alhidadna_libela, profil_, nadir, nivelir, refrakcija, azimut, varianca, aerofotografiranje, busolni_teodolit_________________________________________, magnetni_azimut, smerni_kot, navpicnica, alhidada, algoritem, zemeljski_elipsoid, geografska_dolzina, javna_razgrnitev, geodetska_linija, prvi_vertikal, planparalelna_plosca, plastnica, normala, dti, rotacijski_elipsoid, opticni_sistem, loksodroma, urin_tek, ortodroma, inklinacija, goriscna_razdalja_, magnetni_ekvator, ekvipotencialna_ploskev, radar, ekvidistanca, astronomski_azimut, efemeride, diferencial, ekstrapolacija, nutacija, 3ae6, cirkumpolaren, adicijska_konstanta, zenit, fotogrametrija, nebesni_ekvator, afelij, astronomska_refrakcija, gravimetrija, retro_nalepke, gravimeter,
HOMELOGIN (you are user _anon_611151 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608