GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

urin_tek, katastrska_izmera___, retro_nalepke, gradient, nivelir, refrakcija, alhidadna_libela, varianca, geografska_sirina, plastnica, kataster, azimut, opticni_sistem, nadir, aerofotografiranje, zemeljski_elipsoid, geodetski_azimut, alhidadna_os, magnetni_azimut, radar, zenit, konformna_projekcija, opticno_grezilo, teodolit, busolni_teodolit_________________________________________, gravimetrija, e2c0, geocentricen, katastrski_urad, goriscna_razdalja_, urino_stanje, normala_krivulje, algoritem, libela, geoid, ekvator, fotogrametrija, dti, nebesni_ekvator, nutacija, elipsoid, casovni_pas, alhidada, spominska_kartica, astronomska_refrakcija, gravimeter, planparalelna_plosca, diferencial, adicijska_konstanta, termometer, grezilo, daljnogled, afelij, higrometer, astronomski_meridian, navpicnica, nivojska_ploskev, cirkumpolaren, profil_, meridian, loksodroma, podatkovni_sloj, 3ae6, rotacijski_elipsoid, inklinacija, verjetnost, geodetska_linija, normala, busola, ekvivalentna_projekcija, smerni_kot, geografska_dolzina, javna_razgrnitev, zacetni_meridian_, ortodroma, ekvipotencialna_ploskev, prvi_vertikal, astronomski_azimut, ekvidistanca, ekstrapolacija, efemeride, mareograf, geografske_koordinate, magnetni_ekvator,
HOMELOGIN (you are user _anon_196698 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608