GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

urino_stanje, smerni_kot, javna_razgrnitev, navpicnica, busola, diferencial, goriscna_razdalja_, nivojska_ploskev, katastrski_urad, cirkumpolaren, varianca, casovni_pas, normala, normala_krivulje, gravimetrija, urin_tek, algoritem, grezilo, 3ae6, astronomski_azimut, geocentricen, nutacija, plastnica, geografske_koordinate, aerofotografiranje, geodetska_linija, planparalelna_plosca, fotogrametrija, afelij, katastrska_izmera___, opticno_grezilo, azimut, nebesni_ekvator, podatkovni_sloj, opticni_sistem, konformna_projekcija, ekvipotencialna_ploskev, ekstrapolacija, magnetni_azimut, higrometer, alhidadna_libela, gravimeter, teodolit, alhidada, busolni_teodolit_________________________________________, spominska_kartica, ekvidistanca, ortodroma, termometer, mareograf, inklinacija, daljnogled, adicijska_konstanta, libela, nadir, radar, rotacijski_elipsoid, zenit, astronomski_meridian, ekvator, verjetnost, magnetni_ekvator, astronomska_refrakcija, geodetski_azimut, dti, loksodroma, efemeride, elipsoid, nivelir, kataster, meridian, geografska_sirina, zemeljski_elipsoid, alhidadna_os, zacetni_meridian_, retro_nalepke, geografska_dolzina, prvi_vertikal, ekvivalentna_projekcija, profil_, refrakcija, geoid, gradient,
HOMELOGIN (you are user _anon_783521 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608