GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

higrometer, ekvivalentna_projekcija, nadir, e2c0, magnetni_azimut, radar, zenit, astronomska_refrakcija, opticno_grezilo, astronomski_meridian, zacetni_meridian_, libela, konformna_projekcija, geografska_dolzina, gravimetrija, alhidadna_libela, gravimeter, varianca, opticni_sistem, efemeride, katastrska_izmera___, mareograf, fotogrametrija, javna_razgrnitev, geografska_sirina, spominska_kartica, normala_krivulje, ekvipotencialna_ploskev, urino_stanje, smerni_kot, planparalelna_plosca, azimut, katastrski_urad, navpicnica, urin_tek, nutacija, magnetni_ekvator, nivelir, gradient, geografske_koordinate, ekvator, geodetska_linija, busola, teodolit, 3ae6, daljnogled, diferencial, nivojska_ploskev, prvi_vertikal, goriscna_razdalja_, podatkovni_sloj, aerofotografiranje, loksodroma, inklinacija, alhidadna_os, cirkumpolaren, normala, nebesni_ekvator, zemeljski_elipsoid, rotacijski_elipsoid, geocentricen, elipsoid, kataster, casovni_pas, grezilo, afelij, termometer, geoid, retro_nalepke, adicijska_konstanta, geodetski_azimut, meridian, algoritem, alhidada, plastnica, busolni_teodolit_________________________________________, ekvidistanca, dti, verjetnost, ortodroma, profil_, ekstrapolacija, astronomski_azimut, refrakcija,
HOMELOGIN (you are user _anon_800558 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608