GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

alhidada, normala_krivulje, geografske_koordinate, busola, higrometer, dti, inklinacija, ekvipotencialna_ploskev, mareograf, refrakcija, meridian, prvi_vertikal, nivelir, e2c0, alhidadna_libela, geodetska_linija, goriscna_razdalja_, casovni_pas, algoritem, zenit, radar, nebesni_ekvator, ekvivalentna_projekcija, nadir, cirkumpolaren, nutacija, javna_razgrnitev, geocentricen, busolni_teodolit_________________________________________, konformna_projekcija, geoid, termometer, urin_tek, planparalelna_plosca, grezilo, ortodroma, azimut, ekvidistanca, katastrska_izmera___, katastrski_urad, teodolit, astronomska_refrakcija, geografska_sirina, zemeljski_elipsoid, nivojska_ploskev, diferencial, adicijska_konstanta, gravimeter, plastnica, rotacijski_elipsoid, normala, smerni_kot, loksodroma, spominska_kartica, podatkovni_sloj, gravimetrija, astronomski_azimut, gradient, ekvator, profil_, libela, aerofotografiranje, magnetni_azimut, ekstrapolacija, daljnogled, varianca, retro_nalepke, geografska_dolzina, opticni_sistem, magnetni_ekvator, alhidadna_os, geodetski_azimut, afelij, astronomski_meridian, fotogrametrija, urino_stanje, elipsoid, opticno_grezilo, 3ae6, efemeride, verjetnost, kataster, navpicnica, zacetni_meridian_,
HOMELOGIN (you are user _anon_905306 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608