GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

javna_razgrnitev, katastrska_izmera___, fotogrametrija, alhidada, geodetski_azimut, astronomski_azimut, gravimetrija, opticni_sistem, termometer, verjetnost, plastnica, ekvipotencialna_ploskev, algoritem, mareograf, geografska_dolzina, afelij, aerofotografiranje, inklinacija, goriscna_razdalja_, dti, rotacijski_elipsoid, spominska_kartica, elipsoid, prvi_vertikal, nadir, meridian, retro_nalepke, diferencial, cirkumpolaren, normala_krivulje, navpicnica, planparalelna_plosca, nutacija, ortodroma, alhidadna_libela, geodetska_linija, urino_stanje, ekstrapolacija, astronomski_meridian, kataster, casovni_pas, gradient, 3ae6, higrometer, konformna_projekcija, urin_tek, profil_, ekvivalentna_projekcija, nivojska_ploskev, zemeljski_elipsoid, smerni_kot, nebesni_ekvator, astronomska_refrakcija, geocentricen, geografska_sirina, ekvidistanca, magnetni_azimut, loksodroma, normala, zacetni_meridian_, varianca, nivelir, teodolit, geografske_koordinate, azimut, katastrski_urad, alhidadna_os, busola, efemeride, ekvator, daljnogled, libela, geoid, zenit, radar, grezilo, adicijska_konstanta, magnetni_ekvator, gravimeter, opticno_grezilo, podatkovni_sloj, busolni_teodolit_________________________________________, refrakcija,
HOMELOGIN (you are user _anon_2195 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608