GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

geocentricen, gradient, goriscna_razdalja_, diferencial, geodetska_linija, podatkovni_sloj, astronomska_refrakcija, javna_razgrnitev, astronomski_azimut, dti, nivelir, e2c0, adicijska_konstanta, ortodroma, alhidadna_os, termometer, spominska_kartica, ekvator, normala_krivulje, busolni_teodolit_________________________________________, aerofotografiranje, opticno_grezilo, urino_stanje, azimut, higrometer, geografska_sirina, urin_tek, normala, navpicnica, gravimeter, daljnogled, konformna_projekcija, refrakcija, nivojska_ploskev, kataster, varianca, retro_nalepke, ekvipotencialna_ploskev, nebesni_ekvator, plastnica, algoritem, opticni_sistem, verjetnost, smerni_kot, fotogrametrija, afelij, libela, cirkumpolaren, geografske_koordinate, zacetni_meridian_, geodetski_azimut, nutacija, magnetni_azimut, geografska_dolzina, rotacijski_elipsoid, meridian, katastrska_izmera___, busola, zemeljski_elipsoid, inklinacija, casovni_pas, ekvidistanca, radar, magnetni_ekvator, loksodroma, nadir, gravimetrija, katastrski_urad, alhidadna_libela, astronomski_meridian, profil_, alhidada, grezilo, ekstrapolacija, 3ae6, teodolit, zenit, prvi_vertikal, elipsoid, planparalelna_plosca, mareograf, ekvivalentna_projekcija, geoid, efemeride,
HOMELOGIN (you are user _anon_702059 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608