GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

afelij, verjetnost, profil_, magnetni_ekvator, geografska_dolzina, geografske_koordinate, grezilo, astronomski_meridian, plastnica, algoritem, diferencial, alhidada, azimut, smerni_kot, geocentricen, varianca, urin_tek, alhidadna_os, astronomska_refrakcija, gradient, termometer, konformna_projekcija, normala, elipsoid, gravimeter, zacetni_meridian_, loksodroma, zenit, nutacija, adicijska_konstanta, goriscna_razdalja_, katastrski_urad, teodolit, ortodroma, nebesni_ekvator, nadir, alhidadna_libela, efemeride, ekvivalentna_projekcija, fotogrametrija, higrometer, busola, mareograf, refrakcija, ekstrapolacija, dti, normala_krivulje, podatkovni_sloj, geoid, libela, rotacijski_elipsoid, urino_stanje, prvi_vertikal, nivelir, meridian, cirkumpolaren, aerofotografiranje, gravimetrija, 3ae6, retro_nalepke, ekvidistanca, daljnogled, geografska_sirina, magnetni_azimut, astronomski_azimut, zemeljski_elipsoid, inklinacija, katastrska_izmera___, radar, casovni_pas, ekvipotencialna_ploskev, nivojska_ploskev, planparalelna_plosca, opticno_grezilo, javna_razgrnitev, ekvator, busolni_teodolit_________________________________________, geodetska_linija, navpicnica, geodetski_azimut, opticni_sistem, spominska_kartica, kataster,
HOMELOGIN (you are user _anon_277079 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608