GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

nebesni_ekvator, gravimetrija, cirkumpolaren, normala_krivulje, plastnica, zenit, nutacija, ekvipotencialna_ploskev, magnetni_ekvator, goriscna_razdalja_, katastrski_urad, konformna_projekcija, podatkovni_sloj, grezilo, termometer, astronomska_refrakcija, adicijska_konstanta, fotogrametrija, geografska_dolzina, 3ae6, diferencial, casovni_pas, mareograf, alhidadna_os, gradient, astronomski_azimut, katastrska_izmera___, opticni_sistem, spominska_kartica, radar, retro_nalepke, nivelir, opticno_grezilo, inklinacija, afelij, refrakcija, nivojska_ploskev, geodetska_linija, ekvivalentna_projekcija, libela, geografska_sirina, aerofotografiranje, verjetnost, normala, algoritem, dti, geoid, busola, alhidada, geodetski_azimut, navpicnica, teodolit, planparalelna_plosca, profil_, efemeride, zemeljski_elipsoid, nadir, urino_stanje, elipsoid, azimut, prvi_vertikal, kataster, higrometer, meridian, ekstrapolacija, rotacijski_elipsoid, magnetni_azimut, zacetni_meridian_, varianca, ekvator, urin_tek, smerni_kot, javna_razgrnitev, daljnogled, e2c0, busolni_teodolit_________________________________________, ortodroma, geocentricen, gravimeter, alhidadna_libela, ekvidistanca, loksodroma, geografske_koordinate, astronomski_meridian,
HOMELOGIN (you are user _anon_83247 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608