GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

nivojska_ploskev, varianca, alhidadna_os, ekvipotencialna_ploskev, geoid, loksodroma, rotacijski_elipsoid, alhidada, geodetski_azimut, geocentricen, radar, cirkumpolaren, adicijska_konstanta, refrakcija, astronomski_azimut, termometer, busolni_teodolit_________________________________________, diferencial, astronomski_meridian, nutacija, afelij, busola, navpicnica, grezilo, zemeljski_elipsoid, podatkovni_sloj, aerofotografiranje, magnetni_ekvator, geografska_sirina, meridian, planparalelna_plosca, prvi_vertikal, nebesni_ekvator, retro_nalepke, urino_stanje, astronomska_refrakcija, efemeride, azimut, algoritem, ortodroma, katastrski_urad, normala, libela, geografska_dolzina, profil_, dti, verjetnost, nadir, daljnogled, gravimeter, geografske_koordinate, kataster, opticno_grezilo, 3ae6, ekvivalentna_projekcija, gravimetrija, fotogrametrija, spominska_kartica, inklinacija, opticni_sistem, gradient, elipsoid, urin_tek, ekvidistanca, higrometer, zacetni_meridian_, nivelir, alhidadna_libela, katastrska_izmera___, magnetni_azimut, geodetska_linija, javna_razgrnitev, plastnica, ekstrapolacija, casovni_pas, mareograf, teodolit, konformna_projekcija, ekvator, normala_krivulje, e2c0, smerni_kot, zenit, goriscna_razdalja_,
HOMELOGIN (you are user _anon_800197 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608