GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

podatkovni_sloj, rotacijski_elipsoid, nivojska_ploskev, elipsoid, adicijska_konstanta, urino_stanje, ekvivalentna_projekcija, daljnogled, termometer, gradient, loksodroma, efemeride, inklinacija, ekvator, prvi_vertikal, magnetni_ekvator, astronomski_azimut, dti, varianca, azimut, spominska_kartica, higrometer, opticni_sistem, normala_krivulje, magnetni_azimut, busola, katastrska_izmera___, verjetnost, nadir, astronomski_meridian, fotogrametrija, busolni_teodolit_________________________________________, nivelir, radar, ekvidistanca, gravimeter, kataster, mareograf, aerofotografiranje, cirkumpolaren, zenit, smerni_kot, konformna_projekcija, retro_nalepke, geodetska_linija, profil_, casovni_pas, geografske_koordinate, geocentricen, meridian, alhidadna_os, astronomska_refrakcija, zacetni_meridian_, javna_razgrnitev, navpicnica, teodolit, plastnica, nebesni_ekvator, diferencial, opticno_grezilo, ekstrapolacija, ortodroma, geodetski_azimut, 3ae6, nutacija, normala, gravimetrija, alhidadna_libela, alhidada, refrakcija, urin_tek, geografska_dolzina, algoritem, geoid, katastrski_urad, geografska_sirina, planparalelna_plosca, afelij, grezilo, ekvipotencialna_ploskev, zemeljski_elipsoid, goriscna_razdalja_, libela,
HOMELOGIN (you are user _anon_364351 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608