GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

efemeride, diferencial, urino_stanje, geodetska_linija, alhidadna_libela, refrakcija, normala_krivulje, podatkovni_sloj, profil_, magnetni_ekvator, inklinacija, radar, geografske_koordinate, konformna_projekcija, fotogrametrija, zemeljski_elipsoid, normala, alhidada, gravimeter, busola, termometer, nebesni_ekvator, gradient, astronomski_meridian, mareograf, alhidadna_os, nadir, varianca, ekvipotencialna_ploskev, elipsoid, gravimetrija, planparalelna_plosca, opticno_grezilo, opticni_sistem, urin_tek, magnetni_azimut, geografska_dolzina, teodolit, rotacijski_elipsoid, libela, navpicnica, dti, cirkumpolaren, javna_razgrnitev, spominska_kartica, ekvivalentna_projekcija, geodetski_azimut, smerni_kot, nivelir, kataster, azimut, ekstrapolacija, nivojska_ploskev, zenit, adicijska_konstanta, astronomska_refrakcija, busolni_teodolit_________________________________________, casovni_pas, aerofotografiranje, goriscna_razdalja_, zacetni_meridian_, geoid, meridian, ekvidistanca, katastrska_izmera___, katastrski_urad, 3ae6, daljnogled, grezilo, algoritem, plastnica, astronomski_azimut, ekvator, afelij, geocentricen, nutacija, geografska_sirina, loksodroma, retro_nalepke, verjetnost, prvi_vertikal, e2c0, ortodroma, higrometer,
HOMELOGIN (you are user _anon_484620 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608