GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

diferencial, busolni_teodolit_________________________________________, gradient, nebesni_ekvator, gravimeter, navpicnica, katastrski_urad, ekvivalentna_projekcija, urino_stanje, geodetski_azimut, higrometer, ortodroma, geografska_sirina, inklinacija, kataster, astronomski_meridian, nivelir, opticno_grezilo, busola, podatkovni_sloj, javna_razgrnitev, meridian, profil_, astronomska_refrakcija, zenit, geografske_koordinate, azimut, goriscna_razdalja_, mareograf, gravimetrija, nivojska_ploskev, aerofotografiranje, adicijska_konstanta, nadir, normala, rotacijski_elipsoid, ekvator, katastrska_izmera___, konformna_projekcija, casovni_pas, verjetnost, normala_krivulje, 3ae6, geografska_dolzina, opticni_sistem, urin_tek, radar, cirkumpolaren, ekstrapolacija, teodolit, elipsoid, varianca, refrakcija, zemeljski_elipsoid, ekvipotencialna_ploskev, magnetni_azimut, libela, dti, ekvidistanca, daljnogled, algoritem, astronomski_azimut, termometer, afelij, planparalelna_plosca, geoid, grezilo, fotogrametrija, efemeride, nutacija, geodetska_linija, prvi_vertikal, plastnica, alhidadna_libela, smerni_kot, retro_nalepke, loksodroma, magnetni_ekvator, geocentricen, alhidada, alhidadna_os, spominska_kartica, zacetni_meridian_,
HOMELOGIN (you are user _anon_810671 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608