GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

geoid, 3ae6, higrometer, libela, zacetni_meridian_, geografske_koordinate, dti, algoritem, radar, aerofotografiranje, geodetski_azimut, azimut, opticno_grezilo, teodolit, katastrski_urad, alhidadna_os, urino_stanje, zemeljski_elipsoid, loksodroma, diferencial, katastrska_izmera___, planparalelna_plosca, nivojska_ploskev, meridian, verjetnost, goriscna_razdalja_, varianca, ekstrapolacija, ekvivalentna_projekcija, opticni_sistem, grezilo, cirkumpolaren, e2c0, gradient, termometer, profil_, inklinacija, geografska_sirina, prvi_vertikal, nebesni_ekvator, alhidadna_libela, rotacijski_elipsoid, normala_krivulje, mareograf, magnetni_ekvator, navpicnica, elipsoid, normala, ekvator, ekvipotencialna_ploskev, urin_tek, astronomski_meridian, busola, gravimetrija, nivelir, geodetska_linija, zenit, konformna_projekcija, ekvidistanca, nutacija, astronomski_azimut, fotogrametrija, nadir, afelij, adicijska_konstanta, retro_nalepke, casovni_pas, ortodroma, efemeride, geografska_dolzina, daljnogled, geocentricen, gravimeter, busolni_teodolit_________________________________________, podatkovni_sloj, plastnica, alhidada, smerni_kot, spominska_kartica, refrakcija, magnetni_azimut, javna_razgrnitev, astronomska_refrakcija, kataster,
HOMELOGIN (you are user _anon_351569 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608