Plecnikovi mostovi preko Ljubljanice

Plecnik je ze v svojem regulacijskem nacrtu za Ljubljano iz leta 1928/29 predvidel vec mostov na Ljubljanici, ki pa vsi niso bili izvedeni ( ob Gruberjevem prekopu, ob izlivu Gradascice, ob Dvornem trgu) ter predlog zasaditve dreves.

Regulacijo Ljubljanice od Kresije do Turjaskega (Novega) trga je do leta 1915 nacrtoval avstrijski arhitekt Alfred Keller, ki je opremil betonsko korito s clenitvijo betonskih sten (stopnisca, zamiki in korita za zelenje, hodniki v nivoju med ulico in vodo. Plecnik je z regulacijo Ljubljanice nadaljeval v okviru Terenske tehnicne sekcije za regulacijo Ljubljanice, ki je bila ustanovljena v letu 1931, pred tem pa je opremil in preoblikoval obrezja Gradascice.

Cevljarski most (1932)

Na obmocju Kellerjevih posegov v prostor Ljubljanice je Plecnik nadomestil Hradeckega most z novim (Cevljarski most -1932) in preoblikoval del obrezja ob mostu. S poudarjenimi prehodi je povezal trg Zvezdo z obrezjem Ljubljanice, saj je s tem hotel doseci vecjo transparentnost stavb ob Ljubljanici in povezati mesto z reko (Gledaliska stolba, Gerberjev prehod s dostopom do nivoja ob reki, 1932). Predvidel je tudi novo tlakovanje Dvornega trga (1933), ki pa ni bilo izvedeno. Prav tako ni bil izveden most na Ribji trg v osi Gerberjevega stopnisca . V tem obmocju sta bila izvedena le Cevljarski most in Tromostovje. Oba predstavljata monumentalni vstop v stari del mesta.

Cevljarski most predstavlja trg nad vodo. Trzno funkcijo sta imela oba mostova ze v srednjem veku. Most zakljucujejo tri vrste anticnih stebrov : dorski (ograja), jonski(kandelabri) in korintski red (stebri). Stebri bi po nacrtih nosili tudi arhitrav .

Tromostovje (1930-32)

Tromostovje je ena osrednjih tock v Plecnikovem urbanisticnem ustvarjanju in je locirano na mestu nekdanjih mestnih vrat. Plecnik je ohranil najstarejsi kamnit most Ljubljane in mu dodal se dva stranska s posevnimi dostopi na delno izveden nivo ob reki in razliko v dolzini uporabil za zasaditev dreves, ki naj bi ponazarjala slavnostni vhod oz. slavolok. Posevnine in ograje z balustradami spominjajo na oblikovanje beneskih mostov (Canal Grande).

Tromostovje pred rekonstrukcijo.
Se en pogled na sodobno Tromostovje.
Detajl.

Mesarski most

V sklopu kompleksa trznic in magistratnega poslopja je predvidel tudi most, ki bi povezoval trznice s Petkovskovim nabrezjem in bi bil namenjen tudi razsiritvi trzne dejavnosti. Ze nameravano gradnjo mesarskega mostu in poslopja magistrata je onemogocila 2. svetovna vojna , sedaj pa so ze v pripravi nacrti za dopolnitev Trznic s po Plecniku nacrtovanega Mesarskega mostu.

Most zmage

Diplomsko Milice Detoni v Plecnikovem seminarju iz leta 1950.
Z.Turk in Andreja Jan